آرشیو برچسب ها

رشد ۷۰ درصدی شاخص هرش (H index )مقالات دانشگاه

معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه از رشد ۷۰ درصدی شاخص هرش (H index )مقالات دانشگاه در پایگاه اسکوس...

رشد ۷۰ درصدی شاخص هرش (H index )مقالات دانشگاه

معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه از رشد ۷۰ درصدی شاخص هرش (H index )مقالات دانشگاه در پایگاه اسکوس...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز یکشنبه سیزدهم تیر ماه سال جاری جلسه جذب توریسم...

پذیرش بیماران بین الملل موجب رشد استان در حوزه های مختلف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز یکشنبه سیزدهم تیر ماه سال جاری جلسه جذب توریسم...

تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

آخرین نوشته - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی رئیس دانشگاه علوم...

تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

آخرین نوشته - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ تقویت مراکز رشد قمر در بیمارستان های تخصصی رئیس دانشگاه علوم...

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل