آرشیو برچسب ها

دوز دوم واکسن کرونا به ۹۰ نفر از اهالی بالای ۷۵ سال روستای فردوی قم در مرکز خدمات جامع...

واکسیناسیون سالمندان روستای فردوی قم

دوز دوم واکسن کرونا به ۹۰ نفر از اهالی بالای ۷۵ سال روستای فردوی قم در مرکز خدمات جامع...

دوز دوم واکسن کرونا به ۹۰ نفر از اهالی بالای ۷۵ سال روستای فردوی قم در مرکز خدمات جامع...

واکسیناسیون سالمندان روستای فردوی قم

دوز دوم واکسن کرونا به ۹۰ نفر از اهالی بالای ۷۵ سال روستای فردوی قم در مرکز خدمات جامع...

دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم: در ادامه عملیات واکسیناسیون در قم، گروه سنی بالای ۷۵ سال...

واکسیناسیون سالمندان روستای فردو قم

دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم: در ادامه عملیات واکسیناسیون در قم، گروه سنی بالای ۷۵ سال...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر وحید یگانه معاون بهداشت دانشکده  از...

مشاهده پنج کرونای آفریقایی و انگلیسی در روستای لاغران

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر وحید یگانه معاون بهداشت دانشکده  از...

پایان ارایه خدمت  کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج

پایان ارایه خدمت  کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج    به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران...

پایان ارایه خدمت کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج

پایان ارایه خدمت  کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج    به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران...