آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت)...

برگزاری جلسه کمیته سامانه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه رز در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت)...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

کارگاه آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

کارگاه آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به شتاب بیشتر فرآیند واکسیناسیون...

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به شتاب بیشتر فرآیند واکسیناسیون...

راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور دکتر حسینی: مهلت ثبت درخواست های...

راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور

راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی کشور دکتر حسینی: مهلت ثبت درخواست های...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۴۰۰، تزریق واکسن علیه کرونا...

ریاست دانشگاه از آغاز ثبت نام افراد ۶۵ سال در سامانه سلامت و تزریق واکسن برای ۶۸ ساله خبر داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۴۰۰، تزریق واکسن علیه کرونا...

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند مرکز روابط عمومی و...

ثبت نام افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند مرکز روابط عمومی و...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و به نقل از وبدا، در این...

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان و به نقل از وبدا، در این...

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند – ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند Source link

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند – ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کووید۱۹ در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند Source link