آرشیو برچسب ها

نشست شورای صنفی دانشجویان برگزار شد در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه و نمایندگان دانشجویان برگزار...

نشست شورای صنفی دانشجویان برگزار شد

نشست شورای صنفی دانشجویان برگزار شد در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه و نمایندگان دانشجویان برگزار...

در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری عنوان شد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: در جلسه مورخه ۶/۸/۸۹...

در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری عنوان شد

در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری عنوان شد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: در جلسه مورخه ۶/۸/۸۹...

اولین جلسه شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد در راستای سیاست روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان...

اولین جلسه شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

اولین جلسه شورای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد در راستای سیاست روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ جلسه شورای بسیج در دفتر ریاست مرکز بهداشت سمنان برگزار شد. دکتر فتاحی...

برگزاری جلسه شورای بسیج در مرکز بهداشت شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ جلسه شورای بسیج در دفتر ریاست مرکز بهداشت سمنان برگزار شد. دکتر فتاحی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۰ جلسه مشترک شورای فرهنگی و نیز شورای...

جلسه مشترک شورای فرهنگی و شورای امر به معروف دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۰ جلسه مشترک شورای فرهنگی و نیز شورای...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری روز دوشنبه چهاردهم تیر...

دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت تحقیقات و فناوری روز دوشنبه چهاردهم تیر...

    به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، با رای گیری شورای مرکزی...

فرشاد برگ ریزان برای سومین سال پیاپی دبیر کل شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی لارستان شد

    به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، با رای گیری شورای مرکزی...

برگزاری جلسه شورای مرکز۳۰ خرداد ۱۴۰۰

در این جلسه در راستای استفاده از ظرفیت دوره مشاهده گری، جناب آقای دکتر فاتح راد از دانشگاه صنعتی...

برگزاری جلسه شورای مرکز۳۰ خرداد ۱۴۰۰

در این جلسه در راستای استفاده از ظرفیت دوره مشاهده گری، جناب آقای دکتر فاتح راد از دانشگاه صنعتی...