آرشیو برچسب ها

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم/رئیس دانشگاه از شهردار جهرم تقدیر...

آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم/رئیس دانشگاه از شهردار جهرم تقدیر کرد

بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی جهرم/رئیس دانشگاه از شهردار جهرم تقدیر...

عملیات احداث دو پروژه خیری در استان آغاز شد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل با اعلام این...

عملیات احداث دو پروژه خیری در استان آغاز شد.

عملیات احداث دو پروژه خیری در استان آغاز شد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل با اعلام این...

عملیات تجهیز بیمارستان رازی کلید خورد –

دکتر دهقانی: تا پایان سال جاری بیمارستان رازی به بهره برداری می رسد Source link

عملیات تجهیز بیمارستان رازی کلید خورد –

دکتر دهقانی: تا پایان سال جاری بیمارستان رازی به بهره برداری می رسد Source link

در ساختمان جدید مرکز ارتباطات و فرماهدهی عملیات بحران دانشگاه

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

در ساختمان جدید مرکز ارتباطات و فرماهدهی عملیات بحران دانشگاه

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد. Source...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی خوابگاه ۲۴۰ نفره سایت سردشت اراک (۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی خوابگاه ۲۴۰ نفره سایت سردشت اراک را از طریق...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تکمیلی خوابگاه ۲۴۰ نفره سایت سردشت اراک (۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی خوابگاه ۲۴۰ نفره سایت سردشت اراک را از طریق...