آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در راستای توانمند سازی نیروهای کادر پرستاری  جلسه هماهنگی اجرای دوره عملی  آموزش طرح...

جلسه هماهنگی دوره عملی مراقبتهای ویژه در استان سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در راستای توانمند سازی نیروهای کادر پرستاری  جلسه هماهنگی اجرای دوره عملی  آموزش طرح...

 به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی کارشناس فوریتهای پزشکی آزمون پیمانی مورخ ۲۴/۱۱/۹۹  می‌رساند  مکان مصاحبه...

تغییر مکان مصاحبه عملی

 به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی کارشناس فوریتهای پزشکی آزمون پیمانی مورخ ۲۴/۱۱/۹۹  می‌رساند  مکان مصاحبه...