آرشیو برچسب ها

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات (۴۴-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات (۴۴-۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره...

کسب رتبه روابط عمومی برتر در همایش روابط عمومی های استان چهارمحال و بختیاری که با شعار اقناع و...

کسب رتبه روابط عمومی برتر

کسب رتبه روابط عمومی برتر در همایش روابط عمومی های استان چهارمحال و بختیاری که با شعار اقناع و...

اطلاعیه شصت و سومین دورۀ آزمون زبان عمومی (MHLE) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه شصت و سومین دورۀ آزمون زبان عمومی (MHLE) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی Source link

اطلاعیه شصت و سومین دورۀ آزمون زبان عمومی (MHLE) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه شصت و سومین دورۀ آزمون زبان عمومی (MHLE) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی Source link

روابط عمومی شبکه لردگان اعلام کرد به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان این جشن با...

روابط عمومی شبکه لردگان اعلام کرد

روابط عمومی شبکه لردگان اعلام کرد به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان این جشن با...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث ۲ واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب (۲۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای عملیات احداث ۲ واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب را از...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث ۲ واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب (۲۹-۱۴۰۰)

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد اجرای عملیات احداث ۲ واحد ساختمان مسکن پزشکان در خنداب را از...

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد مديرگروه بهداشت محیط چهارمحال و بختياري از برگزاری بیش از ۱۰ عنوان برنامه فرهنگی...

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد مديرگروه بهداشت محیط چهارمحال و بختياري از برگزاری بیش از ۱۰ عنوان برنامه فرهنگی...

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد رييس دانشگاه علوم پزشكي،خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري از راه اندازي بيمارستان...

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد رييس دانشگاه علوم پزشكي،خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري از راه اندازي بيمارستان...

واکسیناسیون اطلاعیه های مربوط به واکسیناسیون را فقط از طریق روابط عمومی دانشگاه و رسانه های رسمی پیگیری کنید...

اطلاعیه های مربوط به واکسیناسیون را فقط از طریق روابط عمومی دانشگاه و رسانه های رسمی پیگیری کنید

واکسیناسیون اطلاعیه های مربوط به واکسیناسیون را فقط از طریق روابط عمومی دانشگاه و رسانه های رسمی پیگیری کنید...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شهرستان تفرش (۲۴- ۱۴۰۰ ) اصلاحیه

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان بیمارستان والفجر شهرستان...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شهرستان تفرش (۲۴- ۱۴۰۰ ) اصلاحیه

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان بیمارستان والفجر شهرستان...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شهرستان تفرش (۲۴- ۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان بیمارستان والفجر شهرستان...

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان والفجر شهرستان تفرش (۲۴- ۱۴۰۰ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان بیمارستان والفجر شهرستان...

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل