آرشیو برچسب ها

گر کاری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر صورت میگیرد باید به صورت درست و شناخت کافی انجام شود زیرا در غیر اینصورت نتیجه عکس خواهد داد

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی  پست الکترونیکی: SchoolOFMedicine@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱...

گر کاری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر صورت میگیرد باید به صورت درست و شناخت کافی انجام شود زیرا در غیر اینصورت نتیجه عکس خواهد داد

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی  پست الکترونیکی: SchoolOFMedicine@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱...

عکس/ افتتاح ۲ آزمایشگاههای کلینیک ولایت جیرفت

ارتباط با ما نشانی ما: جیرفت – میدان سپاه– ساختمان شهدای عشایر –  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی...

عکس/ افتتاح ۲ آزمایشگاههای کلینیک ولایت جیرفت

ارتباط با ما نشانی ما: جیرفت – میدان سپاه– ساختمان شهدای عشایر –  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی...

عکس/ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مراکز جامع سلامت و پروژه های در حال احداث کهنوج و منوجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم با حضور دکتر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه، و...

عکس/ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مراکز جامع سلامت و پروژه های در حال احداث کهنوج و منوجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم با حضور دکتر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه، و...

عکس/ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مراکز بهداشتی درمانی زهکلوت

دکتر”اصغر مکارم” در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی شهر زهکلوت رودبار اظهار داشت: وضعیت  مرکز جامع سلامت...

عکس/ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مراکز بهداشتی درمانی زهکلوت

دکتر”اصغر مکارم” در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی شهر زهکلوت رودبار اظهار داشت: وضعیت  مرکز جامع سلامت...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، با حضور دکتر مکارم رئیس و معاونان درمان و بهداشتی دانشگاه...

عکس/ بازدید از بیمارستان ۱۲ فروردین و افتتاح پروژه های کهنوج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، با حضور دکتر مکارم رئیس و معاونان درمان و بهداشتی دانشگاه...

عکس/ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مراکز جامع سلامت و پروژه های در حال احداث کهنوج و منوجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم با حضور دکتر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه، و...

عکس/ بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از مراکز جامع سلامت و پروژه های در حال احداث کهنوج و منوجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم با حضور دکتر خیرخواه معاون بهداشتی دانشگاه، و...

عکس/ واکسیناسیون کرونا در جیرفت

ارتباط با ما نشانی ما: جیرفت – میدان سپاه– ساختمان شهدای عشایر –  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی...

عکس/ واکسیناسیون کرونا در جیرفت

ارتباط با ما نشانی ما: جیرفت – میدان سپاه– ساختمان شهدای عشایر –  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی...