آرشیو برچسب ها

حضور رياست محترم اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت در استان در ابتداي اين جلسه كه در سالن...

حضور رياست محترم اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت در استان

حضور رياست محترم اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت در استان در ابتداي اين جلسه كه در سالن...

بازدید معاونت محترم درمان جناب اقای دکتر بهمنی از مرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان در این بازدید آقای...

بازدید معاونت محترم درمان جناب اقای دکتر بهمنی از مرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان

بازدید معاونت محترم درمان جناب اقای دکتر بهمنی از مرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان در این بازدید آقای...

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

تهران، ستارخان خیابان نیایش کوچه شهید منصوری پلاک ۱ مرکز تلفن دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان :  ۶۰-۶۶۵۵۱۶۵۵...

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

تهران، ستارخان خیابان نیایش کوچه شهید منصوری پلاک ۱ مرکز تلفن دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان :  ۶۰-۶۶۵۵۱۶۵۵...