آرشیو برچسب ها

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد در این کارگاه که با حضور...

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد در این کارگاه که با حضور...

اطلاعیه مهم ستاد فرماندهی مدیریت کنترل بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

اطلاعیه مهم ستاد فرماندهی مدیریت کنترل بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران Source link

اطلاعیه مهم ستاد فرماندهی مدیریت کنترل بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

اطلاعیه مهم ستاد فرماندهی مدیریت کنترل بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران Source link

برگزاری نشست فوری کمیته مدیریت بحران کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

برگزاری نشست فوری کمیته مدیریت بحران کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی مازندران Source link

برگزاری نشست فوری کمیته مدیریت بحران کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

برگزاری نشست فوری کمیته مدیریت بحران کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی مازندران Source link

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونای دانشکده تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس مسئول روابط...

عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس

عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس مسئول روابط...

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان....

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد

کمیته مدیریت و مبارزه با بحران کرونا تشکیل جلسه داد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان....

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز کارمند دکتر باریک بین: باید کارمان را با تفکر...

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز کارمند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز کارمند دکتر باریک بین: باید کارمان را با تفکر...

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد برغم اهميت بخش بهداشت ودرمان تاپيش از سفرهاي استاني دولت به...

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد برغم اهميت بخش بهداشت ودرمان تاپيش از سفرهاي استاني دولت به...

غنای اورژانس پیش بیمارستانی با ارائه دستاوردهای ارزشمند مراکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه های قطب حوادث شمال کشور به...

جلسه هم اندیشی رؤسای مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب حوادث شمال کشور

غنای اورژانس پیش بیمارستانی با ارائه دستاوردهای ارزشمند مراکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه های قطب حوادث شمال کشور به...