آرشیو برچسب ها

هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‌ پیامد‌های موج پنجم کرونا – ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‌ پیامد‌های موج پنجم کرونا Source link

هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‌ پیامد‌های موج پنجم کرونا – ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‌ پیامد‌های موج پنجم کرونا Source link

براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز ۲۹۰ نفر بر اساس معیارهای...

موج پنجم کرونا در کمین قم

براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز ۲۹۰ نفر بر اساس معیارهای...

براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز ۲۹۰ نفر بر اساس معیارهای...

موج پنجم کرونا در کمین قم

براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۴ امروز ۲۹۰ نفر بر اساس معیارهای...

دو فوتی و ۱۸ بستری جدید دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود...

دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود جهرم به موج جدید کرونا

دو فوتی و ۱۸ بستری جدید دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود...

داروی کرونا بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی...

بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است

داروی کرونا بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی...

بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است

داروی کرونا بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی...

بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است

داروی کرونا بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی...

آمادگی بیمارستانهای جنوب کرمان برای عبور کم هزینه از موج چهارم کرونا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکتر اصغرمکارم در جلسه شورای مدیران این دانشگاه اظهار داشت: جنوب...

آمادگی بیمارستانهای جنوب کرمان برای عبور کم هزینه از موج چهارم کرونا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکتر اصغرمکارم در جلسه شورای مدیران این دانشگاه اظهار داشت: جنوب...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغرمکارم در جلسه هیئت رئیسه این دانشگاه اظهار داشت: شرایط...

جنوب کرمان بر بلندای موج چهارم کرونا/ آمادگی بیمارستانهای منطقه در مقابله با موج چهارم کرونا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغرمکارم در جلسه هیئت رئیسه این دانشگاه اظهار داشت: شرایط...