آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در راستای اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک با حضور عوامل سازمان تامین اجتماعی...

آموزش نسخه نویسی الکترونیک در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در راستای اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک با حضور عوامل سازمان تامین اجتماعی...