آرشیو برچسب ها

قهرمانی تیم فوتسال شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان درمسابقات فرهنگی ورزشی هفته دولت قهرمانی تیم فوتسال شبکه بهداشت ودرمان...

قهرمانی تیم فوتسال شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان درمسابقات فرهنگی ورزشی هفته دولت

قهرمانی تیم فوتسال شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان درمسابقات فرهنگی ورزشی هفته دولت قهرمانی تیم فوتسال شبکه بهداشت ودرمان...

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردل دکتر محمد خاکسار ضمن اعلام این خبر گفت این کارگاه با حضور بیش از...

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردل

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردل دکتر محمد خاکسار ضمن اعلام این خبر گفت این کارگاه با حضور بیش از...

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان اعلام کرد این همایش به منظور آشنایی بیشتر مردم و مسئولین با بیماریهای...

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان اعلام کرد

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان اعلام کرد این همایش به منظور آشنایی بیشتر مردم و مسئولین با بیماریهای...

جلسه توجیهی مراقبین سلامت درخصوص واکسیناسیون کووید ۱۹ مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهریار

جلسه توجیهی مراقبین سلامت در خصوص واکسیناسیون کووید ۱۹ مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهریار جلسه توجیهی مراقبین...

جلسه توجیهی مراقبین سلامت درخصوص واکسیناسیون کووید ۱۹ مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهریار

جلسه توجیهی مراقبین سلامت در خصوص واکسیناسیون کووید ۱۹ مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهریار جلسه توجیهی مراقبین...