آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت)...

برگزاری جلسه کمیته سامانه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه رز در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت)...

اطلاعیه تشکیل پرونده گزینشی پذیرفته شدگان آزمون قراردادی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون قراردادی کار معین ( آزمون مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ توسط مرکز سنجش پزشکی) می رساند،...

اطلاعیه تشکیل پرونده گزینشی پذیرفته شدگان آزمون قراردادی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون قراردادی کار معین ( آزمون مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ توسط مرکز سنجش پزشکی) می رساند،...