آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

اجرای گروه سرود کوثر ولایت به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

اجرای گروه سرود کوثر ولایت به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ همزمان با فرا رسیدن اعیاد ماه ذی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ به مناسبت روز بزرگداشت حکیم محمد بن موسی خوارزمی و روز فناوری اطلاعات...

گرامیداشت روز فناوری اطلاعات در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ به مناسبت روز بزرگداشت حکیم محمد بن موسی خوارزمی و روز فناوری اطلاعات...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ظهر روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه علوم...

بازدید معاون درمان و مدیرعامل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر از آشپزخانه و سلف این مرکز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ظهر روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه علوم...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ به همت خیر بزرگوار مهندس محسن حسن یزدی و موسسه خیریه بیمارستان کوثر...

اهداء سه دستگاه نوار قلب Fukuda کامل به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ به همت خیر بزرگوار مهندس محسن حسن یزدی و موسسه خیریه بیمارستان کوثر...

مدیر پژوهشی برتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معرفی شد . در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و...

مدیر پژوهشی برتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معرفی شد .

مدیر پژوهشی برتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معرفی شد . در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته اورژانس بیمارستان کوثر با دکتر...

جلسه کمیته اورژانس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز دوشنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته اورژانس بیمارستان کوثر با دکتر...

معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته پژوهش این مراسم...

معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد

معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته پژوهش این مراسم...

معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد به استناد نامه شماره ۱۹۳/۲۴۱/ص/۸۹ مورخه ۱۳/۹/۸۹ ریاست محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری...

معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد

معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام کرد به استناد نامه شماره ۱۹۳/۲۴۱/ص/۸۹ مورخه ۱۳/۹/۸۹ ریاست محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری...

معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: تعداد کل طرحههای مصوب شده تا تاریخ ۱۴/۹/۸۹...

معاونت پژوهشی دانشگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: تعداد کل طرحههای مصوب شده تا تاریخ ۱۴/۹/۸۹...