آرشیو برچسب ها

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی –

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی – Source link

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی –

راه اندازی مرکز مشاوره پژوهش های آماری معاونت تحقیقات و فناوری در ساختمان مراکز تحقیقاتی – Source link

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

کارگاه آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

کارگاه آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در جهت توانمند سازی اساتید و محققان دانشگاه، کارگاه آشنایی با سامانه های نظام...

در هفته پژوهش عنوان شد رييس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: اين دانشگاه از زمان تاسيس تا كنون حدود...

در هفته پژوهش عنوان شد

در هفته پژوهش عنوان شد رييس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: اين دانشگاه از زمان تاسيس تا كنون حدود...

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شایان علیجانپور، مسئول پژوهش اورژانس پیش بیمارستانی...

کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان اورژانس کشور توسط مسئول پژوهش سازمان اورژانس بابل

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، شایان علیجانپور، مسئول پژوهش اورژانس پیش بیمارستانی...

فراخوان معرفی بهترین پژوهش های حوزه Covid-۱۹

کمیته ساماندهی تحقیقات Covid-۱۹ معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند: از تمامی محققین، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و...

فراخوان معرفی بهترین پژوهش های حوزه Covid-۱۹

کمیته ساماندهی تحقیقات Covid-۱۹ معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند: از تمامی محققین، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و...

فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت پست الکترونیکی: soh@iums.ac.ir مرکز تلفن :۸۶۷۰۱ نمابر...

فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت پست الکترونیکی: soh@iums.ac.ir مرکز تلفن :۸۶۷۰۱ نمابر...