آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز پنج شنبه مورخ دهم تیر ماه ۱۴۰۰ فاضلی کارشناس سلامت روان شهرستان...

آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سرخه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز پنج شنبه مورخ دهم تیر ماه ۱۴۰۰ فاضلی کارشناس سلامت روان شهرستان...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، محمدعلی اسروش، مدیر روابط عمومی و سخنگوی...

دیدار سخنگوی دانشکده علوم پزشکی لارستان با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لارستان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، محمدعلی اسروش، مدیر روابط عمومی و سخنگوی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ شانزدهمین جلسه هماهنگی سالک در تاریخ ۰۷/ ۰۴ / ۱۴۰۰ با حضور مدیر...

شانزدهمین جلسه کنترل و پیشگیری از بیماری سالک و کرونا در سال ۱۴۰۰، در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ شانزدهمین جلسه هماهنگی سالک در تاریخ ۰۷/ ۰۴ / ۱۴۰۰ با حضور مدیر...

کمیته  درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته  پیشگیری از اعتیادبرگزارشد

کمیته  درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته  پیشگیری از اعتیادبرگزارشد    کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی و...

کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته پیشگیری از اعتیادبرگزارشد

کمیته  درون بخشی پیشگیری از خودکشی و هفته  پیشگیری از اعتیادبرگزارشد    کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی و...