آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی به تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ پیوست خبر...

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی به تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ پیوست خبر...

اطلاعیه پذیرش بهورز عشایری و استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان برای تأمین نیروی انسانی بهورز...

اطلاعیه پذیرش بهورز عشایری و استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان برای تأمین نیروی انسانی بهورز...

به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی فوریتهای پزشکی آزمون پیمانی مورخ ۲۴/۱۱/۹۹  می‌رساند، مصاحبه عملی در...

پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی فوریتهای پزشکی آزمون پیمانی مورخ ۲۴/۱۱/۹۹

به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی فوریتهای پزشکی آزمون پیمانی مورخ ۲۴/۱۱/۹۹  می‌رساند، مصاحبه عملی در...

بررسی مدارک آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

                                                                                                                                                                                   به داوطلبین توصیه می شود مطالب این اطلاعیه (به ویژه مدارک مورد نیاز)...

بررسی مدارک آزمون استخدام پیمانی ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

                                                                                                                                                                                   به داوطلبین توصیه می شود مطالب این اطلاعیه (به ویژه مدارک مورد نیاز)...

اطلاعات تکمیلی آزمون استخدامی پیمانی بهمن ۹۹

قابل توجه داوطلبان  شرکت کننده آزمون استخدام پیمانی ۲۴/۱۱/۹۹ با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر...

اطلاعات تکمیلی آزمون استخدامی پیمانی بهمن ۹۹

قابل توجه داوطلبان  شرکت کننده آزمون استخدام پیمانی ۲۴/۱۱/۹۹ با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر...