آرشیو برچسب ها

جلسه آموزشی نحوه استفاده از Nextcloud  در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

     به منظور ساماندهی بانک اطلاعات مدیران و امکان اشتراک گذاری فایل به صورت رمزنگاری شده و ساماندهی...

جلسه آموزشی نحوه استفاده از Nextcloud در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

     به منظور ساماندهی بانک اطلاعات مدیران و امکان اشتراک گذاری فایل به صورت رمزنگاری شده و ساماندهی...

برگزاری جلسه رسیدگی و رفع مشکلات نرم افزار کتابخانه با شرکت آذرسا

به گزارش روابط عمومی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، جلسه رسیدگی و رفع  مشکلات کندی و قطعی...

برگزاری جلسه رسیدگی و رفع مشکلات نرم افزار کتابخانه با شرکت آذرسا

به گزارش روابط عمومی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، جلسه رسیدگی و رفع  مشکلات کندی و قطعی...

اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه

قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی ، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه    به اطلاع...

اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه

قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی ، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه    به اطلاع...

اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

قابل توجه اعضا محترم هیات علمی ، دانشجویان ، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاه با سلام  احتراماً...

اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

قابل توجه اعضا محترم هیات علمی ، دانشجویان ، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاه با سلام  احتراماً...