آرشیو برچسب ها

معرفی کتاب

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیکی: PR@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱ کد...

معرفی کتاب

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیکی: PR@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱ کد...

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مرکز کتاب فرهنگسرای باران با همکاری انجمن دختران...

طرح آشتی با کتاب (با هم کتاب بشنویم)

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مرکز کتاب فرهنگسرای باران با همکاری انجمن دختران...