آرشیو برچسب ها

  اهمیت گفتاردرمانی و توانبخشی در درمان اختلالات یادگیری در شماره های گذشته با آقای سیاوش عطایی متخصص گفتار...

کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج چهارراه دانشکده خیابان شفیع زاده

  اهمیت گفتاردرمانی و توانبخشی در درمان اختلالات یادگیری در شماره های گذشته با آقای سیاوش عطایی متخصص گفتار...

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل