آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار در محل برگزاری کنکور...

حضور کارشناسان بهداشت محیط شهرستان گرمسار در محل برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار در محل برگزاری کنکور...

وضعیت متفاوت کرونا در استان های جنوبی / پیش بینی تمهیدات ویژه برای کنکور

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی  پست الکترونیکی: SchoolOFMedicine@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱...

وضعیت متفاوت کرونا در استان های جنوبی / پیش بینی تمهیدات ویژه برای کنکور

تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی  پست الکترونیکی: SchoolOFMedicine@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱...