آرشیو برچسب ها

گزارش تصویری// بازدید رئیس دانشکده و هیات همراه از محل واکسیناسیون فرهنگیان و نیروهای نظامی و انتظامی – دانشکده...

گزارش تصویری// بازدید رئیس دانشکده و هیات همراه از محل واکسیناسیون فرهنگیان و نیروهای نظامی و انتظامی

گزارش تصویری// بازدید رئیس دانشکده و هیات همراه از محل واکسیناسیون فرهنگیان و نیروهای نظامی و انتظامی – دانشکده...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، همزمان با عید سعید غدیرخم، از عوامل...

گزارش تصویری/ تجلیل از عوامل مرکز تجمیعی واکسیناسیون در لار

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، همزمان با عید سعید غدیرخم، از عوامل...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده به همراه...

گزارش تصویری/ بازدید رئیس و معاون درمان دانشکده از بخش های مختلف بیمارستان امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده به همراه...

گزارش تصویری/ برگزاری انتخابات نظام پزشکی در لارستان

نشانی : فارس، لارستان، شهرجدید- بلوار غدیر شمالی خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان تلفن : ۱۶ الی ۵۲۲۵۵۵۱۲ – ۰۷۱...

گزارش تصویری/ برگزاری انتخابات نظام پزشکی در لارستان

نشانی : فارس، لارستان، شهرجدید- بلوار غدیر شمالی خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان تلفن : ۱۶ الی ۵۲۲۵۵۵۱۲ – ۰۷۱...

گزارش تصویری از شروع مرحله جدید تزریق واکسن کرونا در بابل

گزارش تصویری از شروع مرحله جدید تزریق واکسن کرونا در بابل Source link

گزارش تصویری از شروع مرحله جدید تزریق واکسن کرونا در بابل

گزارش تصویری از شروع مرحله جدید تزریق واکسن کرونا در بابل Source link

گزارش تصویری//واکسیناسیون کووید ۱۹ جمعیت ۶۸ سال به بالا

گزارش تصویری//واکسیناسیون کووید ۱۹ جمعیت ۶۸ سال به بالا : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان. Source...

گزارش تصویری//واکسیناسیون کووید ۱۹ جمعیت ۶۸ سال به بالا

گزارش تصویری//واکسیناسیون کووید ۱۹ جمعیت ۶۸ سال به بالا : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان. Source...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر امین والی پور، معاون درمان دانشکده...

گزارش تصویری// بازدید معاون درمان دانشکده از بیمارستان خنج

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر امین والی پور، معاون درمان دانشکده...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در پی حضور و بازرسی تیم نظارت...

گزارش تصویری// پایش مدیریت مبارزه با کووید ۱۹به شهرستان اوز رسید

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در پی حضور و بازرسی تیم نظارت...

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از معاونت بهداشت دانشکده، کارگاه آموزشی احیا...

گزارش تصویری// کارگاه آموزشی احیا پایه کودکان و شیرخواران برای گروههای هدف بهداشتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از معاونت بهداشت دانشکده، کارگاه آموزشی احیا...

گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر

گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر : دانشکده علوم...

گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر

گزارش تصویری// بازدید تیم نظارتی وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و منتخب سطح شهر : دانشکده علوم...